Ungdomsleder dømt til fengsel for grovt bedrageri av koronastøtte

Saken ble ført som en tilståelssesak i Sør-Trøndelag tingrett, der dommeren ga strengere straff enn påtalemyndigheten ba om. Foto: Alexander Killingberg