Kjell Arntsen slutter i jobben som senterleder ved City Syd og Tillertorget. Her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Den «nye» City Syd-sjefen har sagt opp