Ledelsen ved Chesterfield Hotel i Trondheim begjærte oppbud før jul i fjor. Foto: Christine Schefte

Hotellansatt vant frem mot Chesterfield:

Anke ble avvist da tidligere hotellsjef forlot rettsmøte