Grønt på sjøen: En slik utslippsfri arbeidsbåt med hydrogen som energikilde skal tas i bruk av oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk. Foto: Moen Marin

28 millioner kroner fra staten til trøndersk hydrogenbåt