Test av royalbehandlet kledning med brannhemmende overflatebehandling ved Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) i Danmark. Testen førte til full stans i salget. Foto: DBI

Tester førte til full stans:

Nå har den populære kledningen mistet branngodkjenningen