Trønderenergi vant søksmål mot staten

Trønderenergi gikk til sak mot staten etter Statsforvalterens vedtak fra april 2020. Foto: Sindre Vartdal