Trønderske bankprofiler i spissen for lokalbankopprør

foto