Nato har investert i norske teknobedrifter, men vil ikke røpe hvilke