Fikk ikke tak i artisten. Likevel søkte de om koronastøtte - og fikk penger

foto