Sto overfor skyhøy skatteregning før generasjonsskiftet

foto