Sto overfor skyhøy skatteregning før generasjonsskiftet