Har høyest ledighet i fylket – hos Salmar er 700 delvis permittert