Det trondheimsbaserte energiselskapet Aneo kjøper to vindparker i Sverige. Kjøpesummen er på om lag en milliard norske kroner, og representerer en økning på nær 30 prosents av Aneos eierskap i vindkraftproduksjon.

Dette melder selskapet i en pressemelding tirsdag.

– Aneo har bidratt til et stort løft for vindkraft i Norge, og har samme ambisjon i Sverige. Aneo skal være en innovativ og trygg partner for alle som vil bidra til energiomstillingen i Norden, sier Skeidsvoll Moe i pressemeldingen.

Grimsås vindpark. Foto: Aneo

Mål om å stå for 8 prosent av Norges kraftproduksjon

Fornybarselskapet, som ble etablert av Trønderenergi og investeringsfondet HitecVision i 2022, gjør med det sin første investering i utenlandsk energiproduksjon i vindparkene Grimsås og Brännliden i Sverige. Vindparkene består av totalt 23 vindturbiner, og skal tidligere ha vært eid av investeringsfondet Marguerite.

Anleggenes totalproduksjon skal være på 285 GwH (gigawatt-timer). Dette tilsvarer energiforbruket til omtrent 18 000 svenske husstander, ifølge pressemeldingen.

Konsernsjef Ståle Gjersvold sier til Dagens Næringsliv at Aneo «kjøper vindparkene i Sverige for å lære markedet. Å kjøpe eksisterende produksjon er en grei inngang. Målet er etter hvert å kjøpe prosjekter som ikke er ferdige».

Mot 2030 har selskapet som mål å øke produksjonen av vindkraft med opp til 12TWh (terrawatt-timer) innen 2030. Det tilsvarer rundt åtte prosent av dagens norske kraftproduksjon, ifølge pressemeldingen.

Aneo er fornybarsatsingen til Trønderenergi og det Stavanger-baserte investeringsfondet Hitecvision, og ble formelt etablert i høst. Aneo varslet da at det ville kjøpe seg inn i det svenske solkraftselskapet Sunna Group AB som ble startet i fjor. Planen ble oppgitt å være å bidra til utbyggingen av én terawattime solkraft i Sverige, tilsvarende det årlige strømforbruket til rundt 50 000 husstander.