Kraftig utbytteøkning for de rikeste trønderne

foto