Han står i spissen for det som blir Norges tredje største bank