Banksjefen om underslaget: - Den første reaksjonen var sjokk

foto