Fosen Vind har ikke tenkt å ta ned turbiner på Storheia

foto