Flere hundre gigawattimer fersk strøm når aldri frem til stikkontakten