Dømt til fengsel i seks år etter rekordunderslaget