Fagforeningstopper i Trøndelag med klar beskjed: - Vi må ha mer pæng!