Fredagens snittpris per kWh er 0,8 øre lavere enn torsdag og 32,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele juli endte på 33,6 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen fredag på 40,9 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 0,7 øre høyere enn torsdag og 39,1 øre høyere enn samme dag året før. I Sørøst- og Vest-Norge blir prisen fredag 50,6 øre per kWh på sitt høyeste.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 72,2 øre.

Minsteprisen blir på 23,4 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten og er den laveste i landet.