Godtok å betale 350 kroner ekstra for å få drosje til Melhus, men bilen kom aldri

foto