SJ varsler full krig med flyselskapene om passasjerene