NTNU-rektor Anne Borg går av - dette er den nye rektoren