Signerte millionkontrakt for ny vei i Trondheim

foto