Signerte millionkontrakt for ny vei i Trondheim

foto
NY TUNNEL: Utsnitt fra 3D-modell som viser dagens rundkjøring på Tanem og innkjøringen til Tanemstunnelen. Foto: Trøndelag fylkeskommune