Det blir færre nye teknobedrifter i Trondheimsregionen

foto