Champagneflukten fra Oslo sikrer Britannia rekordhøy omsetning