Da koronapandemien kom, ble kontorister flest sendt hjem – og til hjemmekontoret. Nå er vi tilbake i åpne landskap, eller er det ikke slik?

Nils Brede Moe, hjemmekontorekspert og sjefforsker fra Sintef, har ikke full oversikt over mange som fortsatt sitter på hjemmekontor, men det er slett ikke slik at alle er tilbake i landskapet.

– Det er ulike tall for ulike sektorer, selskaper og byer i både Norge og Norden. Det vi vet er at pendleravstand betyr mye, og jo større byen er, jo mer vil folk jobbe hjemme. Også vil gjerne de yngre være mer på kontoret og de som har små barn gjerne mer hjemme, sier Moe.

Moe sitter på ferske målinger fra selskaper i Oslo og Bergen.

– Disse målingene viser at cirka 50–70 prosent av folkene er på kontoret midt i uka, altså fra tirsdag til torsdag. Det er noe færre på mandag og mye mindre på fredager, sier Moe.

Da vi ble sendt hjem i mars 2020, var det noen som jublet. Det var de introverte.

Nils Brede Moe er sjefforsker hos Sintef og har spesialisert seg på hjemmekontor under og etter pandemien. Foto: Thor Nielsen

Friskere hjemme

Adresseavisen besøkte i mai 2020 konsulentselskapet Itema. Her kunne de vise til at 70 prosent av de ansatte var introverte, og dermed gikk tilpasningen til hjemmekontor som en lek.

– Produktiviteten økte og leveransekvaliteten gikk opp i takt med færre avbrudd og forstyrrelser, sa daglig leder Lone Madsen.

Itema er et konsulentselskap som selger ekspertise innen programmeringstjenester. De 34 ansatte, og konsulentene sitter stort sett ute hos kundene.

– Nå er de introverte sendt ut fra hjemmene sine igjen?

– Ja, nå er de fleste ute hos kunder igjen, og resten er her i lokalene våre på Moholt. Alle ansatte hadde tatt en personlighetstest før koronaen kom, og det var den som viste at 70 prosent av konsulentene var introverte. Grunnen til at disse gjorde det så bra hjemmefra skyldtes nok mindre avbrudd, selvstendighet og opplevelse av flytsone. I 2022 gikk produksjonen per konsulent ned sammenlignet med de to årene før med hjemmekontor, men dette skyldes nok mest at vi hadde mye sykefravær i fjor. De som hadde levd beskyttet på hjemmekontor, ble syke da de dro ut igjen, sier Madsen som har sjekket med sine ansatte hvor mye de fortsatt er på hjemmekontor idag.

To dager hjemme

– 31 av 34 ansatte har svart, og svarene viser at ti ansatte ikke lenger jobber hjemmefra. Elleve personer har en til to dager i uka med hjemmekontor, sju har tre-fire dager hjemme, mens tre har kun hjemmekontor, sier Madsen.

Madsen som selv er ekstrovert og helst er til stede i landskapet, legger ingen føringer på sine ansatte om hvor de skal være.

– Nå er konsulentene våre stort sett ute hos kunder, og da må se følge bedriften de jobber for sin policy. Dette sammen med egne preferanser bestemmer. Inntrykket mitt er at de største bedriftene har en slags regel om maks to dager på hjemmekontor i uka, sier Madsen.

– Hjemmekontor er et eldorado for introverte, sa Madsen sist vi besøkte Itema.

– Konsulentene har ikke nektet å komme ut av hjemmekontoret?

– Nei, jeg er positivt overrasket over hvor mange som syns det er greit å komme seg ut igjen, men når det er sagt så tror jeg løsningen fremover bli hybrid. Selvbestemmelse er viktig for trivselen, og dermed for produktiviteten, sier Madsen.

Lone Madsen, daglig leder i Itema, er i grunnen overrasket over at så mange av hennes konsulenter er ute av hjemmekontorene. Foto: Rune Petter Ness

Rekker skitrening

En av dem som sitter på Moholt er utvikler og konsulent Rune Vikestad. At han sitter her skyldes at han akkurat nå er mellom to kunder.

– Savner du hjemmekontoret?

– Nei, men jeg trivdes veldig godt der. Da vi måtte jobbe hjemmefra jobbet jeg i et team med tre andre, hvor vi ordnet oss et virtuelt landskap i Discord. Der kunne vi jobbe konsentrert hver for oss, men også lett avbryte og spørre om noe. Det fungerte veldig godt. Det ga oss en tilhørighet og bidro også til at hjemmekontor ikke ble gjemmekontor, sier Vikestad som fortsatt gjerne tar noen dager hjemme. Dette fordi det er praktisk.

– Jeg har to barn på tre og sju år, og med barnehagen 300 meter unna hjemmet sparte jeg under pandemien et par timer hver dag med å ikke måtte fra hjemmet på Tiller og til jobben på Moholt. Nå har jeg fortsatt hjemmekontor én dag i uka, og det er den dagen ungene har skitrening klokka 17. Det hadde jeg ikke rukket dersom jeg var på kontoret, og jeg setter pris på muligheten til fleksibilitet, sier Vikestad som da også tenker på ulike arbeidsoppgaver.

– Jeg liker best å være på kontoret fordi veien da er kortere til andre kolleger, men er det oppgaver som krever fokus og ro, så jobber jeg best hjemmefra. Jeg tror det blir hybridløsninger i tiden fremover, sier Vikestad.

Rune Vikestad, konsulent hos Itema, trivdes på hjemmekontor, men er også glad for å være tilbake blant kollegaene på Moholt. Foto: Rune Petter Ness

Ut av tidsklemma

Nils Brede Moe hos Sintef har også sett på hva folk mener er fordeler og ulemper med hjemmekontor.

– Fordeler vi har dokumentert med hjemmekontor, er at det gir mindre tid på reise. Tid som heller kan brukes på fritid eller jobb. Hjemmekontor gir også mindre avbrudd og bedre konsentrasjon, mange svarer at det ofte kan være vanskelig å få gjort konsentrert arbeid på jobben. Blir man avbrutt så tar det 15 minutter å komme tilbake i flyt. Hjemmekontor kan også gi bedre balanse i livet, det kan gjøre at en kommer ut av tidsklemma, sier Moe.

Men ulemper er det også.

– Mange viser til at man snakker mindre med de man ikke jobber med til daglig, altså det blir mindre kommunikasjon på tvers av organisasjonen og man får mindre tilfeldige møter. Særlig de unge trenger at de andre er der, og det er vanskeligere for de å bygge nettverk fra hjemmekontoret. Team og grupper som ikke blir enige om når man er der sammen, får problemer med psykologisk trygghet, sier Moe.

Sosialt sammen

Sjefforsker Moe har også spurt folk om hvorfor de kommer på kontoret, altså om hva som er fordelen med kontoret.

– Her svarer folk at det er sosial å komme på jobb, og at det å være sammen med andre er bra. De viser til at det bra å spise mat og drikke kaffe sammen. Det vises også til at man sparer strøm og oppvarming ved å komme på kontoret, dette gjelder spesielt nå. Det vises til at det er enklere å fokusere, mange sier også at de blir med distrahert hjemme. Videre er det mange som svarer at det er best å være fysisk sammen på møter, sier Moe.

– Finnes det en løsning for å få flere tilbake til kontorfellesskapet?

– Vi ser at sosiale tilstelninger rett etter jobb trekker folk sier Moe.

Det er også erfaringen hos Itema.

– Vi har to kvelder i måneden hvor konsulentene inviteres hit. Nå kan de også delta på skjerm, men de fleste forsøker nå å komme hit, sier Madsen.