– Alderen hver og en av oss kan gå av med pensjon, vil endre seg med tiden. Alt etter hvilket år vi er født. Økningen kan bli 1-2 måneder for hvert årskull, sier Gina Alice Trøen, pensjonsekspert hos Gjensidige.

Hun har sett på de foreslåtte endringene som kom fra Regjeringen på tampen av fjoråret.

– Her er det skissert at det ikke lengre blir en ubetinget rett til pensjon når du fyller 67 år. I forslaget til ny folketrygd vil det være fødselsåret ditt som bestemmer når du kan gå av med pensjon, sier Trøen.

Vil slutte som 66-åring

En undersøkelse gjort av Ipsos for Gjensidige viser at de fleste nordmenn forventer å gå av med pensjon i en alder av 66 år.

– Det harmonerer lite med det nye forslaget til endret folketrygd, sier Trøen.

– I dag er det en lovfestet rettighet å ta ut pensjon ved alder 67 år, dersom du oppfyller kravene til alderspensjon i folketrygden. I den reformerte folketrygd fra 2011, ble det som kalles fleksibel pensjonsalder innført. Dette ga de som har nok opptjening i Folketrygden en mulighet til å ta ut pensjon fra alder 62 år, sier Trøen.

Må jobbe lengre

Slik blir det nok ikke i fremtiden.

– I de foreslåtte endringene om et nytt pensjonssystem, handler det om at alle født fra 1964 må regne med å stå lengre i stilling. Så mye som en økning på 1-2 måneder for hvert årskull, kan bety at en som er født i 1994 må jobbe minst til 65 år. Det er også foreslått justering for laveste alder for uttak av pensjon, det kan bety at du i fremtiden ikke kan pensjonere deg når du er 62 år dersom du er født i 1964 eller senere. Ser vi det i sammenheng med forventet lengre levetid, så blir regnestykket med tidlig uttak ikke spesielt kompatibelt med ønsket tidlig pensjonering, sier Trøen.

Mye å forstå

Pensjonseksperten oppfordrer alle til å sette seg inn i reglene om pensjon.

– Jeg har sjeldent opplevd at noen har full kontroll over sin pensjonssituasjon. Det er kanskje ikke så overraskende, ettersom pensjonssystemet har blitt ganske komplisert. De siste 10 – 15 årene har vi fått lovendringer innenfor både folketrygden, innskuddspensjon og offentlig pensjon. Det som er helt sikkert er at det er et økt behov for å sette seg inn i regelverket. De fleste venter for lenge med å skaffe seg oversikt og det kan bli et sjokk, spesielt for de yngste, sier Trøen