Pengene fra Trøndelags største bank kommer samme dag som konferansen Trondheim Tech Port arrangeres. Satsingen har et samlet budsjett på 30 millioner kroner. Den kommer i tillegg til at flere gode krefter i Trondheims nyskapingsmiljø går sammen om det som har fått navnet Startup TRD.

– Dette er den største tiltakspakken for satsing på gründere i Trondheim, sier Thor Richard Isaken i akseleratoren 6AM.

– Lekker sørover

– Det er tidligere dokumentert at altfor mange gründere lekker sørover, og da særlig til Oslo. Midtnorske investorer slår stadig oftere følge. Gjennom å forene de gode oppstartskreftene gjennom Startup TRD er vi bedre i stand til å møte denne utfordringen, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 SMN.

Mandag møter sparebanksjefen næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på Trondheim Tech Port.

Thor Richard Isaksen sier at Startup TRD blant annet skal brukes til at flere gründere blir værende i Trondheim. Foto: Morten Antonsen

«Feil side av Dovre»

Isaksen sier at tiltakene for å styrke satsingen på nyskaping skjer via et samarbeid mellom flere aktører i oppstartsmiljøet, blant dem 6AM, Digs, Work-work og Faktry. Disse har fått med seg banken som sponsor for satsingen.

– Trondheim har et stort fortrinn i de sterke teknologi- og utviklingsmiljøene, men Trondheim som by har ikke klart å absorbere effektene av dem på en god nok måte, sier Thor Richard Isaksen.

Han mener det for ofte har vært sånn at «teknologi, det har vi nok av. På Gløshaugen».

– NTNU har et nasjonalt mandat, og Trondheim har nok forsømt mulighetene som ligger i dette naboskapet. Nå skal vi se fremover og sørge for at vi kan ta imot flere av ballene som blir kastet opp fra toppen av høyskolebakken. Ellers triller de fort ned på feil side av Dovre, sier Isaksen.