Sjefen for Norges største strømsluk advarer mot kraftmangel