– Riving av vindturbiner vil være en katastrofe for Midt-Norge

foto