Lettet Borten Moe etter henleggelse: – Glad for at saken er ferdig