Toppsjefen i Helse Midt-Norge varsler sin avgang - rett før Helseplattformen rulles ut videre