Netto strømeksport nord for Dovre er tre ganger så høy som i sør

foto