Mens sjefen lå på operasjonsbordet, reddet de ansatte bedriften

foto