Årets Impello-analyse viser at hjerneflukten fra Trondheim fortsetter. I analysen kommer det frem at 2,2 prosent av teknologiselskapene har flyttet ut hvert år i perioden fra 2019 til 2020. I perioden 2012 til 2018 flyttet bare 1,0 prosent årlig.

De 19 selskapene som flyttet ut hadde 68 ansatte i 2021.

Omnimod ble etablert på NTNU, og er en leverandør av modulsystemer til automatisk pakkesortering og prosessering ved hjelp av kunstig intelligens. I fjor investere Element Logic 15 millioner kroner i oppstartsselskapet, og de fikk støtte fra blant andre Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge. Samtidig flyttet de inn i Technopolis sin campus på Fornebu i Bærum.

Flyttet hovedkontoret

– Da vi startet Omnimod i januar 2020 hadde jeg og min co-founder Seva Karpov fortsatt et semester igjen på masteren vår, i kybernetikk og bobotikk ved NTNU, forklarer gründer Tobias Drage Roti.

De to østlendingene ble i Trondheim i to år etter at studiene var ferdige. Drage Roti begynte på en ny master ved NTNUs Entreprenørskole, hvor han møtte Sander Hustad Engevik. Siden det har teamet vokst. I dag har de to kontorer. De har fortsatt et utviklerteam på Gründerbrakka på Gløshaugen, mens hovedkontoret er på Fornebu.

– Vi to som er gründere har flyttet permanent fra Trondheim. Vi har i dag 13 ansatte, og disse sitter igjen på Gløshaugen. Men etter sommeren, da fem av de ansatte har levert masteroppgavene sine, så flytter minst sju til ned til hovedkontoret på Fornebu, sier Drage Roti som mener det er naturlig.

– Trondheim er en fantastisk innovativ by, med ekstreme ressurser. Byen har vært en stor del av livet mitt. Inntrykket mitt er likevel at vi har nytte av å flytte til Oslo nå når vi har kommet litt ut i løypa. Det er ikke nødvendig, men det gjør blant annet at veldig mange av våre kunde- og partnermøter blir langt lettere å få til. Og helt ærlig, for en som ikke kommer fra Trondheim, vil byen for alltid være en studentby for meg, sier Drage Roti.

Tobias Drage Roti og Seva Karpov ble gründere da de bodde i Trondheim. Begge er østlendinger og har nå flyttet hjem igjen. Foto: Fotograf Wittrup

Mange underavdelinger

Verken at Trondheim er en studentby eller at det er store ressurser her, er Drage Roti ikke alene om å mene. I Impello-analysen viser de til at det i fjor ble etablert 13 nye underavdelinger i Trondheim med til sammen 46 ansatte. Dette ses på som en «positiv motvekt» til at mange flytter.

Eksempler på underavdelinger som er etablert er Motus Technology, med 11 ansatte i Trondheim, Salmar Aker Ocean, med 10 ansatte og Freyr Battery Norway med 9 ansatte.

Det var totalt 22 nyetablerte underavdelinger i 2021 og 2022, mot kun tre i 2019 og 2020. I Impello-analysen har de forsøkt å finne ut hvorfor, og de konkluderer med at dette skyldes; Økt konkurranse om talentene, Trondheim som strategisk lokasjon og tilgang til kompetanse og moderne forskningsinfrastruktur gjør at flere nye og etablerte selskaper søker mot Trondheim.

Vil ha debatt

Ung Arena ser også på hjerneflukten fra Trondheim, og inviterte denne uken til debatt i håp om å få svar på hva som må gjøres for å utvikle Trondheim som en attraktiv by for både kunnskapsmedarbeidere og gründere.

Ung Arena, som er et nettverk for ambisiøse som ønsker å gjøre karriere under 38 år, viser til disse tallene: Siden 2013 har 44 prosent av bedriftene med utspring fra NTNU og SINTEF flyttet ut av Trondheim.

I 2020 gjennomførte det internasjonale rekrutteringsselskapet Badenoch + Clark en omfattende analyse som viste at 25 prosent av mastergradskandidatene som valgte å starte sin karriere i Trondheim forsvant ut av regionen etter to år.

Sunnmøre mer maritimt

Et annet teknologiselskap som ble etablert på NTNU og som flyttet i fjor er Wavefoil.

– Wavefoil ble startet av to NTNU-studenter. Wavefoil produserer inntrekkbare foiler som demper stampebevegelsen på skip og samtidig omformer litt av bølgeenergien til framdrift og dermed reduserer vi effektforbruket. Produktet er patentert, sier salgsdirektør Stig Kile Gjelsten.

Wavefoil har flyttet til Ålesund og Oslo.

– Sunnmøre har ei veldig internasjonal maritim næring, så når vi nå er i kommersialiseringsfasen er det naturlig å være her. Vi er fem på Sunnmøre og to i Oslo, sier Gjelsten.