135 trønderske aksjeselskaper fikk varsel om tvangsoppløsning

foto