Ut mot Dromedar-kjeden: – Det skaper en fryktkultur