Trønderkonsernet øker omsetningen med en milliard kroner

foto