foto

Kim (30) leder an i et generasjonsskifte i fiskeryrket