foto
Emilie Modalen jobbet tre år i hjemmetjenesten, men bestemte seg for å ta en annen vei.

Emilie (23) tok et uvanlig karrierevalg