Ifølge Nav var 3878 personer i Trøndelag registrert som helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, ved utgangen av mai.

Trøndelag hadde med det den laveste arbeidsledigheten i landet. Kun 1,5 prosent av arbeidsstyrken var registret som arbeidsledige i fylket. Gjennomsnitt for hele landet var 2,1 prosent.

Av dem som ble regnet som arbeidssøkere i Trøndelag, var 3108 helt ledige, 1630 var delvis ledige, mens 770 arbeidssøkere i mai var på tiltak.

Torbjørn Aas, direktør i Nav Trøndelag, sier at ledighetstallene bekrefter bildet av et meget stramt arbeidsmarked, der mange virksomheter sliter med å skaffefolk.

– Stramt arbeidsmarked

– Resultatene fra årets bedriftsundersøkelse i Trøndelag bekrefter at arbeidsmarkedet i fylket er stramt. Nær en av fire virksomheter som ble spurt i Trøndelag sier de opplever problemer med å skaffe folk. Arbeidsmarkedet mangler flere enn det er arbeidssøkere i fylket. Dette er også en mulighet til å gjenta oppfordringen til arbeidsgiverne om å være modige og nysgjerrige, og å la kandidater som har stått utenfor arbeidslivet slippe til, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Navs ledighets-statistikk viser at det i Trøndelag er registret flest ledige i bransjene industri( 446 personer), bygg og anlegg (333), reiseliv