– Klager av hensyn til de svært viktige friluftslivsverdiene

foto