Milliardkjøpet: Dette sier de om de lokale arbeidsplassene