Svakeste resultat på over ti år - Reitan tappet penger fra eget «oljefond»