Gassfelt utenfor Trøndelag fortsatt nedstengt etter brann

foto