Storsatsingen gjør sin første investering i utlandet