Roll Danielsen bisatt: - Han var kreativ, engasjert og positiv