Sjefen i Trønderenergi slakter regjeringens skatteskjerpelse

foto