Møtes for å gjennomføre Trøndelags største cyberberedskapsøvelse

foto